Skip to main content

GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA: SZCZECIN

POMIARY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM, OBSŁUGĄ, MONITORINGIEM ORAZ BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa to dział geodezji związany z projektowaniem, monitoringiem oraz pełną obsługą i eksploatacją obiektów budowlanych. Jako doświadczony geodeta wykonuję precyzyjne pomiary na każdym etapie powstawania budowli i ich późniejszej eksploatacji. Swoją kompleksową ofertę uzupełniam fachowym doradztwem i wsparciem merytorycznym.

GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA: USŁUGI

W ramach usług geodezji inżynieryjno ? przemysłowej oferuję standardowe obsługi geodezyjne niewielkich budów czy pomiarów przemieszczeń oraz geodezyjną obsługę (budowy i eksploatacji skomplikowanych obiektów inżynieryjnych.

Realizując złożone zadania pomiarowe i obliczeniowe współpracuję ze specjalistami reprezentującymi inne branże techniczne, zapewniając szybkie i precyzyjne usługi na każdym etapie projektu.

GEODEZJA INŻYNIERYJNO ? PRZEMYSŁOWA: OFERTA

OBSŁUGUJĘ FIRMY I KORPORACJE ZE SZCZECINA
I CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Swoją kompleksową ofertę w ramach usług geodezyjnych o profilu inżynieryjno-przemysłowym kieruję do małych oraz wielkich przedsiębiorstw.

Realizując złożone zadania pomiarowe podejmuję współpracuję ze specjalistami reprezentującymi inne branże techniczne

Moja kompleksowa oferta obejmuje, m.in.

  • szczegółową obsługę budowy budynków: wyznaczanie i sprawdzanie szalunków przed wylaniem; fundamentów, ścian zewnętrznych, szachtów windowych, stropów;
  • niwelację terenu pod budowę (określenie różnic wysokości względem wybranego punktu np. zera budowy);
  • inwentaryzację powykonawcza obiektów;
  • obserwację przemieszczeń pionowych i poziomych terenu, obiektów, maszyn i urządzeń;
  • obmiary obrysów i wnętrz budynków, ( pomiar powierzchni użytkowej lokali i budynków);
  • pomiary szybów windowych, suwnic, torów podsuwnicowych, masztów, kominów, anten itp.;
  • precyzyjne usytuowanie fundamentów maszyn, ciągów technologicznych, konstrukcji stalowych;
  • precyzyjne pomiary posadowienia maszyn i urządzeń;
  • pomiary mas ziemnych, hałd węgla;
  • pomiar i ustawianie prawidłowych zwisów przewodów energetycznych podczas ich wizowania

WYBIERZ USŁUGI Z GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Serdecznie zapraszamy do współpracy