Skip to main content

GEODEZJA DROGOWA ? SZCZECIN

POMIARY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I EKSPLOATACJĄ DRÓG

Geodezja drogowa to precyzyjne pomiary związane z budową i eksploatacją dróg. Ich precyzyjne wykonanie wymaga wiedzy oraz doświadczenia. Jako rzetelny i odpowiedzialny geodeta wypracowałem niezawodne metody pracy, które gwarantują najwyższą jakość oraz szybką realizację prostych oraz najbardziej skomplikowanych zleceń.

GEODEZJA DROGOWA SZCZECIN ? USŁUGI

Oferuję pełen zakres usług w ramach geodezji drogowej – począwszy od standardowych opracowań dla niewielkich projektów (np. drogi osiedlowe) , skończywszy na geodezyjnej obsłudze budowy skomplikowanych obiektów inżynieryjnych.

GEODEZJA DROGOWA ? OFERTA

W ramach mojej kompleksowej oferty zapewniam, m.in.:

  • zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej dla budowy dróg i obiektów mostowych
  • opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na podstawie danych pomiarowych lub projektowych niezbędnej do wykonania projektu budowlanego
  • geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie w toku budowy, w tym tyczenie linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)
  • wykonywanie pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
  • opracowywanie dokumentacji sprzedażowej: objętości mas ziemnych (wykopy i nasypy), powierzchni poszczególnych warstw drogi, chodników, długości krawężników, obrzeży
  • pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych

WYBIERZ USŁUGI Z GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Serdecznie zapraszamy do współpracy