Skip to main content

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SZCZECINIE

PROFESJONALNA DOKUMENTACJA GEODEZYJNA

Jeżeli chcesz rozpocząć:

  • budowę domu
  • budowę obiektów gospodarczych
  • budowę przyłączy mediów
  • inną budowę wymagających zezwolenia

? to znaczy, że potrzebujesz mapy do celów projektowych, którą należy przekazać architektowi, aby uzgodnić szczegóły lokalizacji budowanych obiektów na Twojej działce

MAPY GEODEZYJNE ? SZCZECIN

KOMPLEKSOWE USŁUGI

Firma Inż-Geo sporządza profesjonalne mapy geodezyjne, w tym mapy do celów projektowych.

Po przekazaniu dokumentu architektowi i uzgodnieniu lokalizacji obiektów dokonujemy ich tyczenia na działce, a następnie sporządzamy dokumentację powykonawczą, niezbędną do ich odbioru, m.in. mapę z inwentaryzacji.

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ? OFERTA

SZCZECIN I WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Naszą ofertę dedykujemy inwestorom indywidualnym, biznesowym oraz reprezentującym sektor publiczny. Mapy do celów projektowych wykonujemy przede wszystkim dla nowo powstających obiektów na terenie Szczecina oraz Województwa Zachodniopomorskiego.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ?
CO TO JEST?

Mapa do celów projektowych jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, przy wykonywaniu projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów zagospodarowania działki (potrzebuje jej projektant lub architekt).

Wykonanie mapy do celów projektowych polega najczęściej na aktualizacji mapy zasadniczej. W zależności od konkretnych potrzeb zleceniodawcy geodeta wykonuje mapę w technologii tradycyjnej (mapa papierowa) lub w formie numerycznej (mapa elektroniczna ? tzw. mapa wektorowa).

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ?
CO SIĘ NA NIEJ ZAZNACZA?

Na mapie do celów projektowych geodeta dodatkowo zaznacza, m.in.:

  • obiekty wskazane przez projektanta
  • usytuowanie zieleni wysokiej (w szczególności pomników przyrody)
  • aktualny stan ewidencji gruntów i budynków

WYBIERZ USŁUGI Z GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Serdecznie zapraszamy do współpracy