Skip to main content

GEODEZJA I POMIARY GEODEZYJNE W SZCZECINIE

DORADZTWO. OBSŁUGA. POMIARY. MAPY. DOKUMENTACJA

Wykonuję profesjonalne pomiary geodezyjne na terenie SzczecinaWojewództwa Zachodniopomorskiego. W swojej pracy łączę najwyższe standardy zawodowe oraz etyczne gwarantując moim Klientom kompleksowe, rzetelne i fachowe usługi geodezyjne

NA CZYM POLEGAJĄ POMIARY GEODEZYJNE?

Pomiary geodezyjne polegają na bezpośrednim pomiarze w terenie różnych wielkości za pomocą, takich przyrządów jak tachimetr, niwelator, taśma miernicza, czy GPS.

Na podstawie pomierzonych wielkości wyznacza się współrzędne punktów oraz oblicza powierzchnie mierzonych obszarów.

Wyniki obliczeń przedstawia się w postaci map i innych opracowań graficznych np. profile, przekroje.

ZAKRES POMIARÓW GEODEZYJNYCH

Szczegółowy zakres prac geodezyjnych, czyli wszelkich działań związanych z pomiarem ziemi, gruntów oraz odkształceń budowli określa polskie prawo geodezyjne i kartograficzne. Wyszczególnia ona podstawowe prace geodezyjne, które w ramach odpowiednich uprawnień mogą wykonywać geodeci.

POMIARY GEODEZYJNE SZCZECIN ? OFERTA

TERMINOWO I PRECYZYJNIE

Oferuję Państwu szeroki zakres pomiarów geodezyjnych wykonywanych na najwyższym poziomie – z gwarancją dotrzymania deklarowanych terminów oraz dokładności.

W ramach swoich kompleksowych usług wykonuję:

POMIARY SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE

W tym, m.in.:

 • pomiar i opracowanie wyników pomiaru szczegółów sytuacyjnych
 • pomiary inwentaryzacyjne uzbrojenia terenu
 • pomiary rzeźby terenu, czyli naturalnych i sztucznych form ukształtowania powierzchni terenu
 • pomiary stanu struktury zagospodarowania terenu, pomiary granic podziału administracyjnego

POMIARY REALIZACYJNE I GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

W tym, m.in.:

 • zakładanie, pomiar i obliczenia osnów realizacyjnych
 • wyznaczanie w terenie lokalizacji obiektów budowlanych
 • obsługa geodezyjną budowy i montażu,
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

DEDYKOWANE PRACE GEODEZYJNE

W tym, m.in.:

 • wyznaczenie i podział terenów pod budownictwo osiedlowe i jednorodzinne
 • wznowienie, odszukanie punktów granicznych
 • prace geodezyjne związane z eksploatacją zakładów przemysłowych
 • pomiary i opracowanie wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY

Klasyczne usługi geodezyjne

Mapy do celów projektowych

Geodezja inżynieryjna i przemysłowa

Geodezja drogowa

WYBIERZ USŁUGI Z GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Serdecznie zapraszamy do współpracy