Skip to main content

USŁUGI GEODEZYJNE W SZCZECINIE

PROFESJONALNE. TERMINOWE. RZETELNE

Usługi geodezyjne to integralny element procesów planistycznych, projektowych i budowlanych. Nasza firma zapewnia kompleksową ofertę w dziedzinie geodezjikartografii, a wiedza, doświadczenie i nowoczesne urządzenia pozwalają nam gwarantować najwyższe standardy wykonywanych pomiarów.

USŁUGI GEODEZYJNE SZCZECIN ? OFERTA

Usługi geodezyjne wykonujemy przede wszystkim na terenie SzczecinaWojewództwa Zachodniopomorskiego, a nasza oferta obejmuje, m.in.:

TYCZENIE

czyli przenoszenie obiektu z projektu (mapy) w teren, np. tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja, wodociąg, gaz, energetyka), tyczenie dróg oraz innych obiektów inżynierskich, takich jak wiadukty, czy mosty.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW

wykonujemy inwentaryzację budynków, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg, gaz, energetyka, która stanowi niezbędną dokumentację w procesie odbioru inwestycji.
Usługa polega na wykonaniu pomiarów wybudowanego obiektu i naniesienie ich na mapę zasadniczą. W razie potrzeby sporządzamy wykazy zmian danych ewidencyjnych gruntów i budynków oraz inne dokumenty wymagane przez inwestora.

WYZNACZANIE PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK/WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH

usługę wykonujemy, np. w sytuacji, gdy inwestor nie jest pewien przebiegu granic, np. po dokonaniu zakupu nieruchomości lub planuje wykonanie ogrodzenia.

POMIARY NATURALNYCH I SZTUCZNYCH FORM UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI TERENU

usługa obejmuje pomiary rzeźby terenu i wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej

OBMIARY OBRYSÓW I WNĘTRZ BUDYNKÓW

czyli pomiar powierzchni użytkowej lokali oraz budynków.

WYBIERZ USŁUGI Z GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Serdecznie zapraszamy do współpracy